Home » Posts tagged with » raja amazia

Rasa Aman Yang Salah

Baca 3 : 23 ”┬áMaka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. “ Rasa aman manusia ┬áseringkali ditimbulkan jika seseorang bersandar kepada suatu pribadi / benda, bersandarnya seseorang kepada suatu pribadi / benda yang dianggap dapat melepaskan dia dari segala masalah, kesengsaraan, kemiskinan, bahkan kesakitan dan aniaya. Dalam perjanjian lama, […]