Home » Posts tagged with » pasangan hidup

Kebahagian Sejati

Baca Yeremia 7:23 : “hanya yang berikut inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia!” Kebahagian seseorang sering diukur dengan kelimpahan materi, hidup yang berkecukupan, mempunyai pasangan yang dicintai, mempunyai keturunan, kehidupan seks yang baik, […]